Υπηρεσίες εγκατάστασης

Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και υποστηρίζουμε έργα:

01
Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης

02
Παροχής αδιάλειπτης τροφοδοσίας εναλλασόμενου και συνεχούς ρεύματος.

03
Αποθήκευσης ενέργειας

04
Κλιματισμού με τεχνολογίες παθητικής και ενεργητικής ψύξης.

05
Φωτοβολταϊκών σταθμών μικρής και μεσαίας κλίμακας

06
Ειδικών εφαρμογών με σύνθετες ηλεκτρομηχανολογικές λύσεις.

Κεντρικά γραφεία

22º χλμ. Λεωφ. Λαυρίου,
19441 Κορωπί, Αττική

Τηλέφωνο

(+30) 2106626584