Τεχνική υποστήριξη - Συντήρηση

Διασφαλίζουμε τη σωστή κατανόηση των προβλημάτων και την ποιότητα των λύσεων

01
Υποστήριξη λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

02
Τεχνική υποστήριξη αντιστροφέων FIMER

Κεντρικά γραφεία

22º χλμ. Λεωφ. Λαυρίου,
19441 Κορωπί, Αττική

Τηλέφωνο

(+30) 2106626584